Archiv autora: admin

Pozor – Změna účtu!

Dobrý den, chceme všechny členy a příznivce i touto cestou upozornit, že dne 17.9.2020 došlo ke změně našeho hasičského účtu, kdy účet u Poštovní spořitelny byl zrušen a nyní máme veden účet u Fio banky. Současné nové číslo účtu je: 2901867866/2010

Opatření na HZ.

Dobrý den všem,
vzhledem k situaci, která nastala, je vydáno nařízení starosty SDH společně s velitelem SDH a JSDH Praha – Kunratice:

Do odvolání, na HZ Praha – Kunratice s okamžitou platností mohou vstupovat pouze členové jednotky SDH Praha – Kunratice, kteří mají podepsnou smlouvu s úřadem MČ Praha – Kunratice.

Ostatním členům SDH je přístup na HZ zakázán!
Zároveň je zákaz přijímání jakýchkoliv návštěv!
Je nutné toto dodržovat!!!
starosta a velitel

Hasičský bál – zrušen.

Vážené kolegyně, kolegové hasiči, vážení přispěvatelé, sponzoři, vážení spoluobčané, tradiční návštěvníci našeho bálu,
bohužel je mi nemilou povinností vás informovat, jak všichni víte z médií apod., jaká nastala situace a co to pro nás všechny znamená. Po mimořádném dnešním jednání výboru SDH Praha – Kunratice nám nezbývá, než vám oznámit, že se náš tradiční Hasičský bál, který se měl konat 14.3.2020 ruší.
Věřte, že nás tato situace velmi mrzí, ale nedá se s tímto asi nic jiného dělat. Příprava celého bálu zabrala neskutečné hodiny času a obětování členů. Pokud by se podařilo v tomto roce najít termín, určitě by náš bál byl uskutečněn. Jinak se budeme těšit, že nás příští rok nic špatného nepotká a bál se uspořádá.
Chtěl bych poděkovat všem členům, podílejícím se na přípravách.
Velice si vážíme sponzorů, kteří nás při této akci podporují a podporovat budou i nadále, moc děkujeme.
Všem, kdo mají zakoupené vstupenky budeme vracet vstupné. Obracejte se na náměstky, kteří s vámi situaci budou řešit. Vstupné se bude vracet na základě nám vrácených vstupenek. Mějte prosím trpělivost.
Ještě jednou přijměte za tuto nepříjemnost omluvu, kterou náš sbor nezavinil.
Děkuji za pochopení – starosta.

Pořádání akcí – koronavirus

Dobrý den všem,
vážení členové SDH, vážení přispěvovatelé, sponzoři a jiní kulturní nadšenci.
Vím, že nastala nějaká situace, nechte nás ji prosím řešit. Dnes je ještě jednání na magistrátě v Praze, večer máme svolaný Mimořádný výbor SDH.
Po získání všech zaručených a pravdivých informací, po jednání výboru vás budeme informovat, jak budou či nebudou probíhat naše akce, např. hasičský bál atd.

Pozvánka na VH SDH.

Vážení členové SDH Praha-Kunratice, pozvaní hosté,
dovolte, abych jménem výboru SDH jsem Vás i touto cestou pozval na konání „Valné hromady“.
Tato se koná dne 19.1.2019 od 14,00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Praha-Kunratice, ul. Bořetínská 185/10, Prahy 4.

 

PF 2019

Vážení přátelé, kamarádi, přiznivci,
dovolte, abych jménem SDH Praha – Kunratice Vám všem popřál krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně mnoho zdraví a štěstí.

Smutná zpráva

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 18.8.2018 v odpoledních hodinách nás náhle navždy opustil starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter, člen SDH Praha-Braník, Zasloužilý hasič.
Čest jeho památce!

Požár bývalé samoobsluhy

Dne 16.7.2018 v 11,37 hodin byla jednotka vyslána do ulice Lisztová v Praze-Kunraticích.
Jednalo se o požár nízké opuštěné budovy (bývalá samoobsluha “ Potraviny Atalanta“), kde byl požár uhašen za pomoci dvou C proudů.
Jednotka na místě jako záloha s velkokapacitní cisternou. Po likvidaci z rozhodnutí velitele zásahu byla jednotka odeslána zpět na svoji základnu.

Požár bývalé samobsluhy - 16.7.2018

Požár porostu.

Dne 9.4.2018 ve 4:53 byla jednotka vyslána k požáru porostu v Kunraticích do ulice Sobolákova. Jednotka vyjela s technikou CAS 32 Tatra. Na místě jednotka HZS Praha.

Pomáháme fotbalistům.

Dne 8.4.2018 od 14,00 hodin naše jednotka provedla za pomoci plošiny napnutí sítí v Praze-Kunraticích kolem fotbalového hřiště našich sousedů, fotbalistů.
Pomáháme vždy, nejen při mimořádných událostech.

Oprava sítí