Archiv autora: Šimon Fork

Valná hromada.

Dne 25.1.2020 od 14,00 hodin proběhla v HZ Valná hromada za účasti našich členů a hostů.
VH byla zvláštní v tom, že došlo k volbě celého výboru SDH do nového volebního období 2020-2025.
Dále bylo poděkováno za práci „dnes“ již bývalému veliteli jednotky, kdy byl za souhlasu HZS hl. m. Prahy paní starostkou MČ Praha – Kunratice jmenován velitel nový.
Zároveň došlo k ocenění jak členů sboru tak i jednotky za jejich dlouholetou a náročnou práci, kdy paní starostka si převzala od sboru ocenění „Titul čestný člen“.
Všem děkuji za práci, novému veliteli a výboru hodně úspěchů v pětiletém volebním roce.

Požár bývalé samoobsluhy.

Dne 11.1.2020 ve 23:46 byl jednotce vyhlášen poplach. Jednotka vyjela s technikou CAS 20 Renault do ulice K zeleným domkům k požáru bývalého objektu samoobsluhy. Na místě jednotka ve spolupráci s HZS Praha prováděla hasební a likvidační práce v DT.

DN v podání KMH.

Dne 28.11.2019 byla schůze KMH pojmuta ve stylu dopravní nehody, nejdříve proběhlo vyproštění osob z automobilu a posléze došlo k jeho hašení. Doufáme, že se dětem dnešní schůze líbila a zároveň chceme poděkovat všem členům JSDH, kteří se podíleli na připravování tohoto programu.

Anketa Dobrovolní hasiči roku.

Dne 20.11.2019 se několik členů našeho sboru účastnilo Galavečera, k vyhlášení ADHR pro rok 2019 (Anketa dobrovolného hasiče roku), které se konalo v Brně. Jednalo se již o devátý ročník.
Do této ankety byl zaslán příspěvek ohledně pořádání závodů pro malé, starší hasiče, jakož i dorost, TFA – dětský železný hasič.
Odborná porota vybrala náš příspěvek do semifinále, kdy následně bylo provedeno hlasování, kdy se rozhodovalo mezi 1. až 5. místem z oblasti Praha/Střed/Sever Čech.
S radostí mohu za SDH Praha – Kunratice všem i touto cestou oznámit, máme 3. místo.
Chtěl bych moc poděkovat za vaši podporu, následné hlasování pro náš příspěvek.

Nové televize v naší HZ.

…. ááá… „Ježíšek“ přišel do naší HZ dříve… díky… 😃
Nás DVBT 2 nezaskočí a nejen to.
Zasedací místnost a denní místnost zase má něco pro naší potřebu.

Nové vybavení pro jednotku.

Stále zdokonalujeme a rozšiřujeme vybavení, se kterým dokážeme pomáhat. Jednotka má nyní ve své výbavě na vozidle CAS 20 Renault – AED Zoll Plus který slouží k analýze srdečního rytmu a případnému podání el. výboje k obnově správné funkce srdečního rytmu. Dále je jednotka dovybavena vyváděcími kuklami Parat od firmy Drager, které poslouží k evakuaci osob z kouřem zasaženého prostoru.

Cvičení Voda 2019

Dne 21.9. se naše jednotka účastnila cvičné stavby protipovodňových zábran. Spolupráce na místě probíhala s dalšími jednotkami SDH a se Správou služeb magistrátu hlavního města Prahy.

Hlasujte pro nás.

Porota v Anketě dobrovolní hasiči roku (ADHR) 2019 vybrala náš příspěvek. Jedná se o dětského železného hasiče -TFA.
Chtěl bychom všechny požádat, aby hlasovali pro náš příspěvek.
Hlasovaní je možné od 18.9. do 20.10.2019.
Zde je návod jak hlasovat.

Nové vybavení pro Kapky.

Dne 19.09.2019 si děti užily rozbalováni a zkoušení svých nových pomůcek, které jsme pro naše nejmenší kolegy zakoupily. Doufáme, že budou dlouho sloužit a dětem přinesou spoustu úsměvu na tváři 🚒👩‍🚒

Výročí 95. let od založení SK Slovan Kunratice.

Dne 14.9.2019 se náš SDH a JSDH účastnila oslav při příležitosti 95. výročí založení SK Slovan Kunratice.
Zde byla návštěvníkům představena technika, člun s motorem, kterým naše jednotka disponuje a také záchranářské vybavení na vodu.
Dále byla představena základní výstroj a výzbroj hasiče.