Bc. Martin Wagner, MBA

starosta
vedoucí mládeže
referent prevence
velitel družstva JSDH
strojník JSDH
starosta MSH hl.m. Prahy