David Běhunek

zástupce velitele JSDH
strojník JSDH
lezec