Jiří Lux

strojník-garážmistr
referent prevence
strojník JSDH
lezec