Cvičení – protipovodňová ochrana

Dne 4.5. od 19:00 hodin do 06:00 hodin dne 5.5.2024 proběhlo plánované cvičení na stavbu protipovodňových zábran „ZBRASLAV SEVER“. Tohoto cvičení se účastnila naše jednotka v počtu 1 + 4 s vozidlem CAS 20 Renault.

Po nástupu všech zúčastněných bylo vedením HZS Praha, MHMP jakož MSH Praha poděkováno všem za tuto dobrovolnickou práci. Následně došlo k rozdělení všech na úseky, kde došlo ke stavění protipovodňových zábran.
Z tohoto cvičení bylo získáno několik poznatků, kde je nutné provést nějaké úpravy, aby případná pomoc při samotné „ostré“ výstavbě byla tato rychlejší a hlavně účinnější.
Na tomto cvičení bylo celkem 70 dobrovolných hasičů, 31 vojáků z Aktivních záloh, dále 40 pracovníků Správy služeb hl. m. Prahy, kde jsou započítáni i smluvní partneři vozící kontejnery se zábrany apod.

starosta SDH