Darování krve.

Dne 21.11.2018 proběhlo 31. darování krve s Kunratickými hasiči.
Dnešní den se náš sešlo za celou dobu nejméně, což je obrovská škoda. Vím, že někteří jsou domluveni až na prosinec.
Věřím a doufám, že se podaří zase vše sladit a budeme chodit všichni dohromady.