Darování krve.

Dne 29.8.2018 se několik našich členů a členů z jiných sborů zúčastnilo akce „30. darování krve s Kunratickými hasiči“.
Osobně děkuji všem účastníkům a doufám, že se naše řady rozšíří.