Darování krve.

Vzhledem k situaci, která nás všechny trápí, byla teprve dne 16.4.2020 uskutečněna akce „Daruj krev s Kunratickými hasiči“ a to již po 37.U dvou našich členů (David Běhunek a Martin Wagner ml.) byl proveden desátý odběr, kdy za toto jim byla udělena bronzová medaile.Děkuji všem, kteří stále podporují naši akci a tuto vzácnou tekutinu darují.