Dětský polygon.

Dne 24.01.2018 jsme pro kolektiv mladých hasičů připravili “Kunratický polygon” kluci měli za úkol projít tratí, ve které plnili různé úkoly. Náš “polygon” se skládá ze tří pater a jedné šachty, která protínala všechna patra.