Kouř v dáli.

Dne 30.4.2019 v 17,31 hodin byla jednotka vyslána do ulice Chemická, kdy prvotní informace byla od oznamovatele, že vidí kouř v dáli.
Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, dále byl vytěžen oznamovatel, který ukázal směr, kde viděl kouř.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že v ul. Za rybníkem na zahradě u RD bylo páleno listí.
Majitelka poučena na možná rizika a byl jí doporučen postup, jak pálení ohlídat.
Následně se vrátila jednotka na svoji základnu.
Technika: CAS 20 Renault.