Odčerpání kalných vod a bahna.

Dne 18.7.2018 byla naše jednotka Praha – Kunratice požádána o spolupráci zřizovatelem jednotky, kdy bylo potřeba provést odčerpání kalných vod a bahna z místa (ul. Hornomlýnská X Dolnomlýnská, kde se nachází šachta pro přívod vody s vodoměrem a tudíž vody pro „obyvatelé nových Kunratic“
Členy jednotky bylo provedeno odčerpání vody v šachtě, následnému komplexnímu vyčištění a odebrání nánosů, bahna a jiných nečistot z této šachty v rámci možností.