Odstranění stromu.

Jednotka vyjela na žádost JSDH Praha – Chodov s AP20. Pomocí automobilové plošiny byl strom prořezán.