Odstranění stromu.

Dne 6.6.2019 v 16,55 hodin byla jednotka vyslána do ulice Štítová, Praha-Újezd, kde došlo poryvem větru k vyvrácení stromu.
Jednotka za pomoci motorových pil provedla likvidaci nebezpečně nakloněného stromu, kdy následně za pomoci ženijního nářadí byla vyčištěna komunikace od zbytku větví a odpadu z řezání.