Pochvala za pomoc při COVID-19.

Dne 10.6.2020 v 17 hodin přijel navštívit naší hasičskou zbrojnici náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček společně s ředitelem HZS hl. m. Prahy plk.Ing. Luďkem Prudilem a náměstkem pro IZS plk.Ing. Janem Horou za přítomnosti paní starostky Ing. Lenky Alinčové a místostarosty Ivanem Hýžou z MČ Praha – Kunratice.Hlavním předmětem této návštěvy bylo poděkování našim hasičům za zvládnutí vydaných opatření při Covid 19. Při tomto bylo nadále poděkováno za celkovou pomoc nejen při mimořádných událostech, ale i při výchově mladé generace a spolkové činnosti pro občany. Naší návštěvě byla krátce představena technika, kterou disponujeme, prostory hasičské zbrojnice a dále se diskotovalo o potřebách, které pomáhají dobrovolným hasičům při jejich práci, co od nás je očekáváno od MHMP a HZS při spolupráci.