Pohotovost na vlastní HZ.

Dne 23.9.2018 od 18 hodin má naše jednotka pohotovost na zbrojnici.
Určitě je nás v Praze více, kdo bdí a chystá se vyjet pomoci.