Požár kontejneru.

Dne 7.6. ve 23:00 vyjela jednotka s technikou CAS 20 Renault do ulice Pramenná k požáru odpadu ve velkoobjemovém kontejneru. Jednotka na místě prováděla doplňování vodou, hasební a likvidační práce. Na místě HZS Praha.