Požár porostu.

Dne 1.4.2019 v 15,00 hodin byla jednotka vyslána do ulice K Šeberáku, Praha 4 – Kunratice. 
Jednalo se o požár porostu 10 x 15 metrů, kdy naše jednotka prováděla hasební práce za pomoci vysokotlaku. Dále za pomoci ženijního nářadí rozhrabání požářiště a následné dohašovací práce.
Technika: CAS 32 – Tatra 815.