Valná hromada.

Dne 25.1.2020 od 14,00 hodin proběhla v HZ Valná hromada za účasti našich členů a hostů.
VH byla zvláštní v tom, že došlo k volbě celého výboru SDH do nového volebního období 2020-2025.
Dále bylo poděkováno za práci „dnes“ již bývalému veliteli jednotky, kdy byl za souhlasu HZS hl. m. Prahy paní starostkou MČ Praha – Kunratice jmenován velitel nový.
Zároveň došlo k ocenění jak členů sboru tak i jednotky za jejich dlouholetou a náročnou práci, kdy paní starostka si převzala od sboru ocenění „Titul čestný člen“.
Všem děkuji za práci, novému veliteli a výboru hodně úspěchů v pětiletém volebním roce.