Výjezd – odstranění nebezpečných látek

Dne 14. 2. 2024 byla jednotka při kondiční jízdě odvolána KOPIS Praha k zasypání uniklých nebezpečných látek na vozovku do ulice U domu služeb v pražkých Modřanech. Na místě jsme zasahovali s CAS20 Renault spolu s družstvem HS11 HZS Praha.