Výcvik jednotky.

Dne 5.8. provedla část naší jednotky v rámci pravidelné schůze výcvik zaměřený na obsluhu monitoru a zároveň hašení za pomoci D programu.

Požár kontejneru na papír.

Dne 29.7. v 15:07 byla jednotka vyslána do ulice Ještědská k požáru několika kontejnerů na tříděný odpad. Na místě jednotka zasahovala s technikou CAS 30 Scania ve spolupráci s HZS Praha.

Technická pomoc.

Dne 13.6.2020 v 19:15 hodin byla jednotka vyslána k padlému stromu do ulice Nad pískovnou.Na místě zjištěno, že došlo k vyvrácení stromu ze soukromého pozemku, který dopadl na cestu.Za pomoci motorových pil byl strom rozřezán aby byla bezpečná průchozí cesta spojující ulici Nad pískovnou a Rosečská.

Technická pomoc.

Dne 13.6.2020 v 18:41 hodin jednotka vyslána k odstranění nalomené větve hrozící pádem do ulice Hurbanova 1305, Praha 4.Na místě zjištěna nalomená větev, kdy za pomoci nastavovacích žebříků a motorové pily byla větev odstraněna.

Technická pomoc.

Dne 13.6.2020 v 17:37 hodin vyjela k případu zatopení suterénu panelového domu do ulice Murgašova.Na místě zjištěno, že přívalový déšť se díky kanalizaci dostal do suterénu-přízemí domu, následně do výtahové šachty.Kanál před domem byl vyčištěn, kdy vzniklá laguna následně odtekla. Suterén domu byl při příjezdu nájemníky vytřen. Zatopená výtahová šachta byla odčerpána ponorným čerpadlem.

Technická pomoc.

Dne 13.6.2020 v 16:32 hodin byl jednotce vyhlášen poplach na „Technickou pomoc“ do ulice Dobronická, Praha 4.Na místě zjištěno, že v důsledku kanalizace zde vznikla laguna, kde uvízlo os. vozidlo i s řidičem.Za pomoci navijáku z CAS 20 bylo toto vozidlo vyproštěno a odtaženo.

Pochvala za pomoc při COVID-19.

Dne 10.6.2020 v 17 hodin přijel navštívit naší hasičskou zbrojnici náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček společně s ředitelem HZS hl. m. Prahy plk.Ing. Luďkem Prudilem a náměstkem pro IZS plk.Ing. Janem Horou za přítomnosti paní starostky Ing. Lenky Alinčové a místostarosty Ivanem Hýžou z MČ Praha – Kunratice.Hlavním předmětem této návštěvy bylo poděkování našim hasičům za zvládnutí vydaných opatření při Covid 19. Při tomto bylo nadále poděkováno za celkovou pomoc nejen při mimořádných událostech, ale i při výchově mladé generace a spolkové činnosti pro občany. Naší návštěvě byla krátce představena technika, kterou disponujeme, prostory hasičské zbrojnice a dále se diskotovalo o potřebách, které pomáhají dobrovolným hasičům při jejich práci, co od nás je očekáváno od MHMP a HZS při spolupráci.

Požár porostu.

Dne 7.6.2020 v 18:24 hodin byl jednotce vyhlášen poplach na požár porostu do ulice Nad Šeberákem. Následně došlo k upřesnění adresy, kdy se jednalo u porost v ulici K Šeberáku. Jednotka na místě provedla průzkum, na žádost HZS hl. m. Prahy provedla dodávku vody k doplnění vozidel profesionálních hasičů.