Výcvik jednotky.

Dne 19.8. se členové jednotky zúčastnili výcviku zaměřeného na výrobu lehké pěny, za pomoci přetlakové ventilace a nástavce UHAMO.

Technická pomoc.

Dne 14.8. vyjela jendotka s AP 20 a CAS 20 do ulice Nad Šeberákem k nakloněnému stromu, který hrozil pádem na RD. Strom byl zlikvidován za pomoci AP 20 a motorové pily.

Zkouška PS 12.

Dne 12.8. provedla část naší jednotky zkoušku PS 12 a provzdušnění našeho rybníku Ohrada.

Údržba naší CAS.

Dne 11.8. byla naše prvovýjezdová cisterna, na kompletní revizi nástavby ve firmě WISS CZECH, přesně po 10 letech služby.

Výcvik jednotky.

Dne 5.8. provedla část naší jednotky v rámci pravidelné schůze výcvik zaměřený na obsluhu monitoru a zároveň hašení za pomoci D programu.

Požár kontejneru na papír.

Dne 29.7. v 15:07 byla jednotka vyslána do ulice Ještědská k požáru několika kontejnerů na tříděný odpad. Na místě jednotka zasahovala s technikou CAS 30 Scania ve spolupráci s HZS Praha.

Technická pomoc.

Dne 13.6.2020 v 19:15 hodin byla jednotka vyslána k padlému stromu do ulice Nad pískovnou.Na místě zjištěno, že došlo k vyvrácení stromu ze soukromého pozemku, který dopadl na cestu.Za pomoci motorových pil byl strom rozřezán aby byla bezpečná průchozí cesta spojující ulici Nad pískovnou a Rosečská.

Technická pomoc.

Dne 13.6.2020 v 18:41 hodin jednotka vyslána k odstranění nalomené větve hrozící pádem do ulice Hurbanova 1305, Praha 4.Na místě zjištěna nalomená větev, kdy za pomoci nastavovacích žebříků a motorové pily byla větev odstraněna.