Archiv autora: admin

ADHR 2022

Dobrý den všem,

rád bych naše hasiče, podporovatele, příznivce, kamarády informoval, že dne 14.9.2022 byl náš odeslaný příspěvek do Ankety dobrovolného hasiče roku vybrán odbornou porotou v oblasti „střed – sever Čech“ mezi pět postupujících do finále.Jednalo se o dětskou „Stáž 2022“, kdy pro mladé hasiče byl připraven program s výjezdy techniky na simulované mimořádné události. Učíme mladé hasiče již od mala se chovat v těžkých situacích tak, jak se to předpokládá od velkých profesionálních i dobrovolných hasičů.Pokud se rozhodnete náš příspěvek podpořit, dát nám svůj hlas, máte možnost toto provést dvojím způsobem.Hlasování bude ukončeno dne 20.10.2022, kdy celkové výsledky budou zveřejněny při slavnostním vyhlášení této ankety dne 16.11.2022 v Brně.

Přes web:https://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/

Přes SMS:https://www.adhr.cz/hlasovani-sms/

Odeslat SMS na tel. č.: 9007706Text SMS: HASICI SSSC4

Za vaše případné hlasy a tudíž podporu našeho SDH Praha – Kunratice vám velice děkujeme.

ZRUŠENO – Hasičský bál (19.2.2022)

Vážené kolegyně, kolegové hasiči, vážení přispěvatelé, sponzoři, vážení spoluobčané, tradiční návštěvníci našeho bálu,
bohužel je mi nemilou povinností vás informovat, že se do současné doby nezměnila pravidla pro pořádání společenských a kulturních akcí.

Z tohoto důvodu bylo výborem SDH Praha – Kunratice rozhodnuto o zrušení pořádání bálu dne 19.2.2022.

Věříme, že v brzké době se nám podaří realizovat bál v náhradním termínu, kde se všichni sejdeme a užijeme si společnou zábavu.
Chtěl bych poděkovat všem členům, podílejícím se na přípravách.
Velice si vážíme sponzorů, kteří nás při této akci podporují a podporovat budou i nadále, moc děkujeme.
Ještě jednou přijměte za tuto nepříjemnost omluvu, kterou náš sbor nezavinil.
Děkuji za pochopení – starosta.

Pozor – Změna účtu!

Dobrý den, chceme všechny členy a příznivce i touto cestou upozornit, že dne 17.9.2020 došlo ke změně našeho hasičského účtu, kdy účet u Poštovní spořitelny byl zrušen a nyní máme veden účet u Fio banky. Současné nové číslo účtu je: 2901867866/2010

Opatření na HZ.

Dobrý den všem,
vzhledem k situaci, která nastala, je vydáno nařízení starosty SDH společně s velitelem SDH a JSDH Praha – Kunratice:

Do odvolání, na HZ Praha – Kunratice s okamžitou platností mohou vstupovat pouze členové jednotky SDH Praha – Kunratice, kteří mají podepsnou smlouvu s úřadem MČ Praha – Kunratice.

Ostatním členům SDH je přístup na HZ zakázán!
Zároveň je zákaz přijímání jakýchkoliv návštěv!
Je nutné toto dodržovat!!!
starosta a velitel

Hasičský bál – zrušen.

Vážené kolegyně, kolegové hasiči, vážení přispěvatelé, sponzoři, vážení spoluobčané, tradiční návštěvníci našeho bálu,
bohužel je mi nemilou povinností vás informovat, jak všichni víte z médií apod., jaká nastala situace a co to pro nás všechny znamená. Po mimořádném dnešním jednání výboru SDH Praha – Kunratice nám nezbývá, než vám oznámit, že se náš tradiční Hasičský bál, který se měl konat 14.3.2020 ruší.
Věřte, že nás tato situace velmi mrzí, ale nedá se s tímto asi nic jiného dělat. Příprava celého bálu zabrala neskutečné hodiny času a obětování členů. Pokud by se podařilo v tomto roce najít termín, určitě by náš bál byl uskutečněn. Jinak se budeme těšit, že nás příští rok nic špatného nepotká a bál se uspořádá.
Chtěl bych poděkovat všem členům, podílejícím se na přípravách.
Velice si vážíme sponzorů, kteří nás při této akci podporují a podporovat budou i nadále, moc děkujeme.
Všem, kdo mají zakoupené vstupenky budeme vracet vstupné. Obracejte se na náměstky, kteří s vámi situaci budou řešit. Vstupné se bude vracet na základě nám vrácených vstupenek. Mějte prosím trpělivost.
Ještě jednou přijměte za tuto nepříjemnost omluvu, kterou náš sbor nezavinil.
Děkuji za pochopení – starosta.

Pořádání akcí – koronavirus

Dobrý den všem,
vážení členové SDH, vážení přispěvovatelé, sponzoři a jiní kulturní nadšenci.
Vím, že nastala nějaká situace, nechte nás ji prosím řešit. Dnes je ještě jednání na magistrátě v Praze, večer máme svolaný Mimořádný výbor SDH.
Po získání všech zaručených a pravdivých informací, po jednání výboru vás budeme informovat, jak budou či nebudou probíhat naše akce, např. hasičský bál atd.

Pozvánka na VH SDH.

Vážení členové SDH Praha-Kunratice, pozvaní hosté,
dovolte, abych jménem výboru SDH jsem Vás i touto cestou pozval na konání „Valné hromady“.
Tato se koná dne 19.1.2019 od 14,00 hodin v hasičské zbrojnici SDH Praha-Kunratice, ul. Bořetínská 185/10, Prahy 4.

 

PF 2019

Vážení přátelé, kamarádi, přiznivci,
dovolte, abych jménem SDH Praha – Kunratice Vám všem popřál krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně mnoho zdraví a štěstí.

Smutná zpráva

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 18.8.2018 v odpoledních hodinách nás náhle navždy opustil starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter, člen SDH Praha-Braník, Zasloužilý hasič.
Čest jeho památce!

Požár bývalé samoobsluhy

Dne 16.7.2018 v 11,37 hodin byla jednotka vyslána do ulice Lisztová v Praze-Kunraticích.
Jednalo se o požár nízké opuštěné budovy (bývalá samoobsluha “ Potraviny Atalanta“), kde byl požár uhašen za pomoci dvou C proudů.
Jednotka na místě jako záloha s velkokapacitní cisternou. Po likvidaci z rozhodnutí velitele zásahu byla jednotka odeslána zpět na svoji základnu.

Požár bývalé samobsluhy - 16.7.2018