Bezpečné dětství

V loňském roce začala akce Bezpečné dětství – u vody bez nehody, na které se podílejí od počátku i dva naši členové sboru.
Podporujeme každou akci, která má naučit více na sebe dávat pozor, nehazardovat se zdravím, životem a to jak svým, tak i druhých. Jsme rádi, že i členové sboru se akcí tohoto charakteru účastní a nejen jako školitelé, ale třeba jen pomoci.

Přesné informace najdete:
https://www.facebook.com/bezpecnedetstvi/?fref=ts
www.bezpecnedetstvi.cz