Darování krve – 19.6.2017

Dne 19.6.2017 se na odběr krve dostavil Zdenda a Roman.
Dne 21.6.2017 se uskutečnilo 25. darování s Kunratickými hasiči, kam právě Zdenda a Roman nemohli přijít, tudíž, o něco dříve jim krev byla odebrána.