Ochlazování Kunratic.

Na žádost MČ jednotka v rámci kondičních jízd provádí kropení vedlejších prašných cest na území Kunratic. V letních dnech také ochlazujeme na hlavní ulici přes Kunratice.