Výcvik jednotky.

Jednotka provedla výcvik na hasební práce pěnou. Pro kolegy hasiče, vždy si pro jistotu zkontrolujte, zda máte uzavřené chlazení čerpadla.