Odčerpání nádrže – 14.2.2017

Dne 12.4.2017 ve večerních hodinách jednotka provedla odčerpání nádrže ve Výzkumném ústavu akademie věd.
Bylo nutné odčerpat celkově 30.000 m3 vody.