Odstranění padlého stromu – 29.2.2016

Dne 29.2.2016 v 22,49 hodin vyslána jednotka do ulice K Verneráku s ulicí Ke Hrádku, kde došlo pod tíhou sněhu k pádu stromu do vozovky.
Za pomoci motorvé pily byl strom rozřezán a odklizen z vozovky.