Odstranění větve stromu – 1.3.2016

Dne 1.3.2016 v 07,47 hodin byla jednotka povolána do ulice Zakouřilova Praha 4, k odtranění nalomené větve zatížené sněhem, ve výšce asi 5 metrů.
Za pomoci nastavovacího žebříku a motorové pily byla tato větev odstraněna.