Požár porostu – 30.4.2016

V rámci opatření dne 30.4.2016 při pálení „Čarodějnic“ byla jednotka vyslána v 20,57 hod do ulice Úhlová k požáru porostu.
Na místě bylo zjištěno, že zde je pálení nahlášeno a bylo upřesněno místo požáru. Jednalo se o ulici Nad Šeberákem, kde někdo pálil různé věci, kdy došlo k rozšíření požáru na okolní porost.
Požár byl zlikvidován za pomoci vysokotlaku a pálená hromada rozebrána za pomoci ženijního nářadí a dohašena.