Požární dozor – 11.2.2017

Dne 11.2.2017 od 19,00 hod se pořádal 1. ples Florbalistů v Kunraticích. Náš sbor po domluvě dodal požární hlídku/dozor ke konání této události.
Osobně jsem rád, že kultura zde žije, další organizace se snaží oživit tradice, společné setkávání sousedů, přátel a lidí, kteří se umějí a chtějí v dešní době setkávat a bavit.
Vždy budeme nápomocni a vždy se budeme tohoto plesu účastnit a zároveň na něm budeme vykonávat požární dozor.