Speleofórum 2016

Ve dnech 22. – 24. Dubna 2016 se lezecká skupina JSDH Praha – Kunratice zúčastnila již po páté jubilejního 35. ročníku, setkání speleologů – Speleofórum 2016 v obci Sloup v moravském krasu.
Na programu byly semináře a přednášky o nových objevech v Býčí skále, průzkum Hranické propasti, nové poznatky o toku Bílé vody, bezpečnost při speleoalpinismu, nejzajmavější expedice českých vědců a speleologů do zahraničních destinací například Xibalba (Mexiko), Akoplán (Venezuela) a jiné.
I naše skupina nezahálela a za laskavého svolení speleoklubu Brno – Plánivské skupiny, navštívila jeskyni 13C – aktivní průtokovou jeskyni Bílé vody, o hloubce 70m a délce 1500m v lokalitě Holštejn. Jeskyně byla objevena roku 1960 z malé puklinové jeskyně označené právě 13C. Po několika letech průzkumů bylo zjištěno že aktivní tok Bílé vody jeskyní pouze protéká a to přítokem z jeskyně Spirálka kde cesta podzemní řeky v 13C začíná svou pouť a po 13 syfonech vtéká do jeskyně Amatérské. Další navštívenou lokalitou, bylo po krátkém přejezdu Brno – Slatina, konkrétně jeskyně značené jako Stránská skála 1-9. Zajímavostí této lokality jsou kromě již zmíněných jeskyní i uměle ražené štoly podzemní továrny pro válečnou výrobu z let 1942 – 43, rozšířené roku 1943 o štoly pro chráněnou výrobu nedaleké firmy Zetor a protiletecký kryt z 50. let minulého století později přestavěný na protiatomový úkryt s označením sklad 12BV-VS.

Fotografie z události ZDE.