Technická pomoc.

Dne 13.6.2020 v 18:41 hodin jednotka vyslána k odstranění nalomené větve hrozící pádem do ulice Hurbanova 1305, Praha 4.Na místě zjištěna nalomená větev, kdy za pomoci nastavovacích žebříků a motorové pily byla větev odstraněna.