Technická pomoc.

Dne 13.6.2020 v 19:15 hodin byla jednotka vyslána k padlému stromu do ulice Nad pískovnou.Na místě zjištěno, že došlo k vyvrácení stromu ze soukromého pozemku, který dopadl na cestu.Za pomoci motorových pil byl strom rozřezán aby byla bezpečná průchozí cesta spojující ulici Nad pískovnou a Rosečská.