Test č. 1

Provedený test ze dne 13.11.2015 v 14,46 hodin.