Výcvik jednotky.

Dne 21.2.2018 proběhl výcvik jednotky v bývalém vojenském objektu Točná. Tento byl zaměřen na simulovaný požár jednopodlažní budovy s možným výskytem osob. Členové jednotky provedli rozvinutí dopravního vedení B a následně jeden útočný proud C. Za využití dýchací techniky, byl proveden průzkum a lokalizace několika ohnisek. Současně byla zachráněna jedna osoba (cvičná figurína). Na závěr si členové jednotky vyzkoušeli využití a efektivitu útočného proudu D v kombinaci s přetlakovou ventilací.