Opatření na HZ.

Dobrý den všem,
vzhledem k situaci, která nastala, je vydáno nařízení starosty SDH společně s velitelem SDH a JSDH Praha – Kunratice:

Do odvolání, na HZ Praha – Kunratice s okamžitou platností mohou vstupovat pouze členové jednotky SDH Praha – Kunratice, kteří mají podepsnou smlouvu s úřadem MČ Praha – Kunratice.

Ostatním členům SDH je přístup na HZ zakázán!
Zároveň je zákaz přijímání jakýchkoliv návštěv!
Je nutné toto dodržovat!!!
starosta a velitel

Hasičský bál – zrušen.

Vážené kolegyně, kolegové hasiči, vážení přispěvatelé, sponzoři, vážení spoluobčané, tradiční návštěvníci našeho bálu,
bohužel je mi nemilou povinností vás informovat, jak všichni víte z médií apod., jaká nastala situace a co to pro nás všechny znamená. Po mimořádném dnešním jednání výboru SDH Praha – Kunratice nám nezbývá, než vám oznámit, že se náš tradiční Hasičský bál, který se měl konat 14.3.2020 ruší.
Věřte, že nás tato situace velmi mrzí, ale nedá se s tímto asi nic jiného dělat. Příprava celého bálu zabrala neskutečné hodiny času a obětování členů. Pokud by se podařilo v tomto roce najít termín, určitě by náš bál byl uskutečněn. Jinak se budeme těšit, že nás příští rok nic špatného nepotká a bál se uspořádá.
Chtěl bych poděkovat všem členům, podílejícím se na přípravách.
Velice si vážíme sponzorů, kteří nás při této akci podporují a podporovat budou i nadále, moc děkujeme.
Všem, kdo mají zakoupené vstupenky budeme vracet vstupné. Obracejte se na náměstky, kteří s vámi situaci budou řešit. Vstupné se bude vracet na základě nám vrácených vstupenek. Mějte prosím trpělivost.
Ještě jednou přijměte za tuto nepříjemnost omluvu, kterou náš sbor nezavinil.
Děkuji za pochopení – starosta.

Pořádání akcí – koronavirus

Dobrý den všem,
vážení členové SDH, vážení přispěvovatelé, sponzoři a jiní kulturní nadšenci.
Vím, že nastala nějaká situace, nechte nás ji prosím řešit. Dnes je ještě jednání na magistrátě v Praze, večer máme svolaný Mimořádný výbor SDH.
Po získání všech zaručených a pravdivých informací, po jednání výboru vás budeme informovat, jak budou či nebudou probíhat naše akce, např. hasičský bál atd.

Valná hromada.

Dne 25.1.2020 od 14,00 hodin proběhla v HZ Valná hromada za účasti našich členů a hostů.
VH byla zvláštní v tom, že došlo k volbě celého výboru SDH do nového volebního období 2020-2025.
Dále bylo poděkováno za práci „dnes“ již bývalému veliteli jednotky, kdy byl za souhlasu HZS hl. m. Prahy paní starostkou MČ Praha – Kunratice jmenován velitel nový.
Zároveň došlo k ocenění jak členů sboru tak i jednotky za jejich dlouholetou a náročnou práci, kdy paní starostka si převzala od sboru ocenění „Titul čestný člen“.
Všem děkuji za práci, novému veliteli a výboru hodně úspěchů v pětiletém volebním roce.

Požár bývalé samoobsluhy.

Dne 11.1.2020 ve 23:46 byl jednotce vyhlášen poplach. Jednotka vyjela s technikou CAS 20 Renault do ulice K zeleným domkům k požáru bývalého objektu samoobsluhy. Na místě jednotka ve spolupráci s HZS Praha prováděla hasební a likvidační práce v DT.

DN v podání KMH.

Dne 28.11.2019 byla schůze KMH pojmuta ve stylu dopravní nehody, nejdříve proběhlo vyproštění osob z automobilu a posléze došlo k jeho hašení. Doufáme, že se dětem dnešní schůze líbila a zároveň chceme poděkovat všem členům JSDH, kteří se podíleli na připravování tohoto programu.

Anketa Dobrovolní hasiči roku.

Dne 20.11.2019 se několik členů našeho sboru účastnilo Galavečera, k vyhlášení ADHR pro rok 2019 (Anketa dobrovolného hasiče roku), které se konalo v Brně. Jednalo se již o devátý ročník.
Do této ankety byl zaslán příspěvek ohledně pořádání závodů pro malé, starší hasiče, jakož i dorost, TFA – dětský železný hasič.
Odborná porota vybrala náš příspěvek do semifinále, kdy následně bylo provedeno hlasování, kdy se rozhodovalo mezi 1. až 5. místem z oblasti Praha/Střed/Sever Čech.
S radostí mohu za SDH Praha – Kunratice všem i touto cestou oznámit, máme 3. místo.
Chtěl bych moc poděkovat za vaši podporu, následné hlasování pro náš příspěvek.

Nové televize v naší HZ.

…. ááá… „Ježíšek“ přišel do naší HZ dříve… díky… 😃
Nás DVBT 2 nezaskočí a nejen to.
Zasedací místnost a denní místnost zase má něco pro naší potřebu.

Nové vybavení pro jednotku.

Stále zdokonalujeme a rozšiřujeme vybavení, se kterým dokážeme pomáhat. Jednotka má nyní ve své výbavě na vozidle CAS 20 Renault – AED Zoll Plus který slouží k analýze srdečního rytmu a případnému podání el. výboje k obnově správné funkce srdečního rytmu. Dále je jednotka dovybavena vyváděcími kuklami Parat od firmy Drager, které poslouží k evakuaci osob z kouřem zasaženého prostoru.

Cvičení Voda 2019

Dne 21.9. se naše jednotka účastnila cvičné stavby protipovodňových zábran. Spolupráce na místě probíhala s dalšími jednotkami SDH a se Správou služeb magistrátu hlavního města Prahy.