Odstranění stromů – 24.2.2017

Dne 24.2.2017 v 07,05 hodin byla jednotka vyslána do ulice K Betáni, Praha 4, k likvidaci padlého stromu na zaparkovaná vozidla.
Za pomoci motorových pil byl strom odstraněn. Při tomto se muselo řešit poškození šoupěte vodovodního řadu, kdy se ukázalo, že toto je již dávno zrušené.
Na místě přítomna PČR, MP hl. m. Prahy a vedení MČ Praha-Kunratice.