Poslední rozloučení – 23.2.2017

Dne 23.2.2017 od 10,00 hodin se uskutečnilo „Poslední rozloučení“ s profesionálním hasičem pprap. Janem Odermattem, který tragicky zahynul při zásahu v obci Zvole.
Náš sbor byl při této smutné události s několika členy přítomen, aby uctil památku kolegy.
Čest jeho památce!